Pastor Bob

Bob Beeman ar den som stod for undervisningen pa Bobfest. Han driver sedan manga ar tillbaka ett arbete kallat Sanctuary som riktar sig speciellt till hardrockare. For hardrockare varlden over ar han kand som Pastor Bob och har hjalpt fram massor av band i rampljuset och har over huvud taget betytt otroligt mycket for kristen hardrock/metal.
Undervisningen riktar sig dock inte bara att till hardrockare utan vi tror att alla kan ta till sig det budskap som han formedlar.

Du kan na Pastor Bob via e-mail pa adressen pb@gotosanctuary.com


Bobfest 99
Vad ar Bobfest?BilderBandenPastor BobMerchandiseSponsorerGastbok